Frank

Frank van Elsdingen

 

Mijn denkkader

Bij kennisintensieve, administratieve bedrijven en processen moet kwaliteit gezocht worden in de ontwikkeling van medewerkers, zowel op managementniveau als op de werkvloer. Procedures, tools en methodieken kunnen daarin ondersteunend werken, maar hebben nooit een leidende rol. Belangrijk is: ontwikkeling (en erkenning) van professionaliteit, een heldere en gedeelde visie, duidelijke kaders waarbinnen gewerkt kan worden, met voldoende vrijheid voor de professional om zijn vak uit te oefenen. Die vrijheid is essentieel voor noodzakelijke aanpassingen, die door de professionals zelf bedacht en uitgevoerd worden, als antwoord op een veranderende vraag of omgeving. Zo groeit “het systeem” mee en zijn ingrijpende verbeteringen vaak niet nodig. Daarbij geeft een dergelijke benadering de medewerker meer voldoening, hetgeen de organisatie meer loyaliteit oplevert. Dit is mijns inziens de enige wijze waarop echte efficiëntie behaald kan worden, met een gelijkwaardige, of zelfs stijgende kwaliteit.

 

Ik geloof niet in de “maakbare wereld” van managers die nauwelijks nog binding hebben met hun medewerkers of hun omgeving en die voornamelijk doelen nastreven met behulp van cijfers en methodes. Spreadsheet-management gaat samen met korte-termijn-denken en leidt, ondanks alle inspanningen, op z’n best tot sub optimalisatie. “Lean” is prima, maar als het gehaald moet worden op een proces dat in de basis nog niet naar behoren werkt, is het water naar de zee dragen.

 

 

Mijn aanpak

Belangrijk voor een consultant is: doe wat je gevraagd wordt en liever nog iets meer. In mijn opdrachten heb ik dit altijd nagestreefd. Daarbij is het mij iedere opdracht steeds gelukt, om binnen een maand of twee voldoende vertrouwen opgebouwd te hebben met mijn opdrachtgever en de omgeving, om als het ware carte blanche te krijgen. Dat resulteert in een gelijkwaardige rol, waarbij ik samen met mijn opdrachtgever kan werken, spiegelen, denken, coachen, managen, of communiceren, afhankelijk van wat er binnen de context van het gestelde doel nodig is. Uiteraard blijft “regel één” van toepassing en moet de initiële opdracht naar voldoening ingevuld worden. Dit alles verklaart meteen mijn langdurige relaties met bedrijven en het opdrachtverloop op mijn CV. Aardig om te vermelden is, dat ik structureel lager dan mijn contract-uren uitkom; ik kom alleen als er voldoende werk ligt.

 

 

Kennis en vaardigheden

Vanuit de overtuiging dat een middel alléén niet werkt, heb ik mij nooit druk gemaakt over certificering, hoewel dit tegen de huidige trend ingaat. Wel heb ik mij bekwaamd in een zeer breed palet van vaardigheden en kennisgebieden. Niet op een inhoudelijk domein, wel op het gebied van (proces)ontwikkeling, organisatie, (bedrijfs)psychologie, veranderprocessen en andere zaken die meer op meta-niveau liggen. Daarnaast blijf ik nog regelmatig bezig met een paar “oude” vakgebieden, zoals Functioneel Beheer, Testen en Kwaliteitszorg. Met enige regelmaat keren die terug in mijn opdrachten om andere bezigheden af te wisselen, zoals begeleiding van verandering en communicatie rondom verandering, procesoptimalisatie en management-development.

 

 

LinkedIn