Mpire

Procesverbetering

Een proces in een organisatie is nooit stabiel. Als er vandaag al sprake zou zijn van een vastgestelde, routineuze en effectieve manier van werken, dan is er waarschijnlijk morgen weer behoefte aan aanpassing van het proces, omdat er iets is veranderd in de condities. Alleen kritieke aanpassingen aan processen en/of procedures worden doorgevoerd, maar 'dagelijkse' bijsturing blijft veelal achterwege. Processen moeten optimaal ingericht zijn, zodat medewerkers optimaal kunnen presteren en daardoor de klant optimaal wordt bediend. "Optimaal" betekent mijns inziens trouwens altijd een afweging maken tussen inspanning en resultaat. Gaan we voor "het allerbeste" of is "goed" goed genoeg?

 

Er schuilt een wereld achter het woord ‘optimaal’: het gaat niet alleen over de achtereenvolgens uit te voeren handelingen, maar ook over de werkomgeving, de cultuur, de motivatie, en over de benodigde kennis en vaardigheden. Een strak ingericht proces alleen, leidt hooguit tijdelijk tot efficiëntie, maar is vaak geen duurzame oplossing. Daarvoor is tevens aandacht nodig voor de professionaliteit van managers en medewerkers, zodat ze hun eigen processen kunnen bijsturen op het moment dat dat nodig is. Door die verantwoordelijkheid goed te beleggen, ontstaat het noodzakelijke initiatief en de gewenste betrokkenheid, en blijven proces en werkomgeving up to date.

Mpire is opgericht in 1997 als business-unit onder Maintain Software Management BV. In 1999 zijn we 'los' gegaan met drie partners, waarvan de eerste partner zo'n drie jaar later een ander pad heeft gekozen en de tweede partner recent met pensioen is gegaan.

A fool with a tool is still a fool

Onder de bedrijfsnaam Mpire heb ik zeer veel ervaring opgedaan met

  • Agile transformatie
  • Agile Coaching
  • het verbeteren van processen
  • de communicatie tussen Gebruikersorganisaties en ICT-organisaties / Leveranciers
  • het opzetten en inrichten van Beheer-, Test- en Kwaliteitscentra/ -afdelingen
  • het optimaliseren van Releasemanagement en Functionele Beheerprocessen
  • het optimaliseren van Kwaliteits- en Requirementmanagement
  • het pragmatisch toepassen en verbeteren van Testmanagement en Testaanpak

 

Niet alleen mijn kennis van, en ervaring met dergelijke organisaties en processen zijn daarbij van toepassing, maar ook mijn vaardigheden op terrein van het begeleiden van verandering, zoals te lezen valt onder de tab "Verlangen naar Zee".