Verlangen naar Zee

Verlangen naar Zee

over het regisseren van betrokkenheid voor effectieve (organisatie)verandering

Het boek is als pdf vrij te downloaden. Desgewenst is het ook in boekvorm te bestellen, voor € 12,- (incl verzenden).

Het is een boek

 

Veel methodes en beschrijvingen over veranderingen gaan uit van een van bovenaf reeds vastgestelde oplossing, waar de medewerkers vervolgens voor moeten worden gemotiveerd. Met "een gecommitteerde medewerker" in het vooruitzicht is het idee dat als we de medewerkers er gewoon bij betrekken, zij zich aansluiten bij dat wat de bedenker bedacht heeft. Vervolgens is het management verbaasd als er toch het "not invented here"-syndroom optreedt. Hoe kan iemand betrokken raken als hij geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke probleemervaring en bijbehorende probleemdefinitie?

Het blijft top-down, ondanks mooie intenties en fraaie woorden. Hooguit bereiken we zo een vorm van bereidheid om mee te doen: "Oké, als jij dat wilt" en "Ik ben blij dat je me tenminste vooraf vertelt wat er gaat gebeuren."

 

Deze zogenaamd vernieuwde veranderaanpak is gehuld in goede bedoelingen, maar gestoeld op de werkwijze van de klassieke organisatie. De top beslist, de staf bedenkt, het middenkader stuurt en controleert, terwijl de werkvloer "geheel empowered" de boel mag uitvoeren. Een dergelijke verandering resulteert hoogstwaarschijnlijk niet in een verbetering. Zelfs als je werkt aan een "leidende coalitie", een "besef van urgentie" en een "gezamenlijke aanpak" is er grote kans op een tegenvallend resultaat. Zolang je oplossingen top-down de organisatie in slingert en vervolgens betrokkenheid vraagt, is er weinig kans op succes.

 

Er zijn twee mogelijkheden: of je koestert het bureaucratische model en stuurt de verandering van begin tot eind op directieve wijze, of je werkt aan een veranderproces waarbij medewerkers écht betrokken worden. "Verlangen naar zee" daagt je uit om die laatste mogelijkheid verder te verkennen.

 

Degenen die hopen op een gedifferentieerde uiteenzetting van alle benodigde taken en activiteiten per rol moet ik teleurstellen. Sterker nog: je zult je eigen weg moeten vinden in mijn beschrijving van de organisatieverandering. Ik geloof namelijk niet in kant-en-klare oplossingen en ik heb vaak moeite met modellen en methodes (of eigenlijk de mensen) die pretenderen dat dít de enige juiste weg is. Iedereen heeft zijn eigen stijl, een eigen aanpak, een eigen karakter en werkt in een andere omgeving met eigenzinnige collega’s. Daarom denk ik dat het beter werkt om je mee te nemen door het verhaal van de organisatieverandering en je te wijzen op mogelijkheden en valkuilen. Ik laat het graag aan jou over om alle onderdelen te toetsen aan jouw eigen inzichten en ervaring, zodat je je eigen weg kunt bewandelen en je eigen stijl kunt ontwikkelen. Da's beter dan dat je de mijne kopieert (;-)

Als je wilt dat je medewerkers een schip voor je bouwen, moet je ze geen hout, gereedschap of een bouwtekening geven. Je moet het verlangen naar zee opwekken.

(vrij naar) Antoine de Saint-Exupéry